Levende arkitektur

Alt for mange arkitekturdokumenter samler støv på en hylde, selvom der er investeret betydelige ressourcer i at udarbejde dem. Den mest almindelige grund til at dokumenterne har mistet interesse, er at de ikke ajourføres tit nok, og at de derfor ikke er velegnede til at styre virksomhedens IT anvendelse i en omskiftelig verden.

Det er bekosteligt at udarbejde strategiske planer, og det kræver et betydeligt ledelsesengagement at føre dem ud i livet. Mange virksomheder (både offentlige og private!) har derfor fundet det tilstrækkeligt at udarbejde en ny arkitektur (eller en IT strategi) hvert femte år. Resultatet er desværre ofte, at planerne får en begrænset værdi, fordi virksomheden over en femårsperiode har udviklet sig betydeligt, mens nye IT standarder og produkter er kommet til.

Hvis arkitekturdokumenterne skal undgå at samle støv, skal de opdateres løbende i takt med de nye forretningsmæssige og tekniske trends.Det kan man opnå ved at koble dem til Standardkataloget, som giver online adgang til de seneste anbefalinger om åbne standarder. Og til  Principkataloget, som hele tiden er opdateret med Best Practice Principper for arkitektur og strategi.

Fremtidens web-applikationer

Web baserede løsninger er kommet for at blive – men kampen er igang mellem alternative browserteknologier, der imødekommer brugernes øgede krav til usability og funktionalitet.

Når nye løsninger udformes, vælger man ofte at satse på en web løsning, fordi disse traditionelt set lettest når ud til den størst mulige målgruppe med det mindst mulige besvær.

Løsningen udformes så den passer til en eller flere browsere og implementering af løsningen indebærer alene deployment til en webserver, hvorefter alle kan tilgå systemet, så længe de har en browser installeret. Men browseren har sine begrænsninger – det jo i bund og grund kun en tekst terminal som er udvidet til at vise billeder og “objekter” i form af fx animationer og film.

Flash vinder frem
Flash teknologien har aldrig rigtig rodfæstet sig i større løsninger, idet man har vurderet at det vil være en hæmsko for udbredelsen, da ikke alle har Flash på deres systemer. Nu peger flere kilder på, at Flash har omkring 90% penetration på alle verdens pc’ere og der er derfor seriøst grundlag for at inddrage Flash teknologien i langt højere grad end tidligere i design af nye og mere avancerede grænseflader.

Rich Internet Applications er betegnelsen for  næste generations web grænseflader, der kan tilbyde mere dynamik i design af løsningerne samt øget mulighed for komplekse valideringer, integration til backend systemer, Web Services understøttelse, asynkron kommunikation og meget mere.

Macromedia satser stort på at Flash får en mere fremtrædende position som “rigtig” applikationsfrontend, fremfor kun at tjene som banner- og spil-motor. Og Flash får i fremtiden også lov til at brede sig ud over browserens rammer, idet Macromedia satser på at levere tools der kan lette udvikling og deployment af desktop applikationer i form af Flex produktet.

Samme område har også stort fokus hos Microsoft som sætter ind med alle sejl på WPF (Avalon) projektet, som er en pendant til Flash til Microsofts browsere og .Net frameworket. WPF platformen vil give udviklerne mulighed for at definere grænseflader i XML dialekten XAML, som kan bruges til at generere browser grænseflade komponentet a la Flash eller desktop applikationer.

Også IBM har kig på mulighederne og tilbyder fremover en komplet programsuite, der kan bruges til at udvikle desktop applikationer der let og enkelt kan deployes til mange brugere og automatisk bliver opdateret fra serveren.

De afgørende faktorer
Slaget om de bedste værktøjer kommer helt klart til at stå på følgende områder:

  • ease of development – kvaliteten af udviklingsværktøjerne
  • ease of deployment – hvor let er det at rulle programmerne ud til en stor og ukendt brugerskare
  • ease of maintenance – opdatering af programmer skal ske automatisk
  • runtime platform penetration – runtime programellet skal enten være meget let at installere eller findes på brugerens pc i forvejen

Den høje kvalitet af udviklingsværktøjer har længe været Microsofts force, men IBM og Macromedia er ved at hale ind på dem, med deres fælles satsning på Eclipse platformen, som er meget udbredt blandt udviklere og konstant udvides med nye funktionalitet, der gør det lettere at udvikle applikationer.

Hvad er enterprisearkitektur?

Enterprise Architecture (EA) er grundlaget for

  • At få koblet forretning og IT sammen i én strategi
  • At vælge de rigtige standarder og teknologier
  • At styre udviklingen med simple regler/principper

Enterprise Architecture (EA) er altså meget mere end end blot IT-arkitektur. Det er en planlægningsproces, som skaber sammenhæng mellem forretningsprocesserne og it løsningerne, og optimerer begge sider i forhold til hinanden. EA er for mange en vanskelig disciplin, fordi der kræves en bred vifte af kompetencer i processen, og fordi der skal tages mange vidtrækkende beslutninger undervejs.

Enterprise architecture er en ledelsesdisciplin, der kræver indsigt i både de forretningsmæssiske og de tekniske forhold. De forskellige deltagere i EA-processen skal ikke blot være eksperter på deres eget felt, de skal også  forstå hvorledes beslutningerne i de forskellige domæner indvirker på hinanden, og hvilke konsekvenser deres beslutninger vil have på lang sigt. Kort sagt, EA er ikke for begyndere.

Der skal investeres mange ledelsesressourcer i arkitekturprocessen, for at de trufne beslutninger bliver rigtige for den enkelte virksomhed. Og det er afgørende at benytte de bedste metoder og værktøjer i processen, så den investerede tid giver det optimale udbytte. Derfor vælger stadig flere virksomheder at alliere sig med erfarne rådgivere, når arkitekturprocessen skal tilrettelægges  og gennemføres i praksis.